A DMIN SERVICE www. adminservice.cz
www. adminservice.cz Průmysl 4.0 Vývoj softwaru Monitoring výroby Programování řídících systémů (PLC) Industrializace Kapacitní simulace Vývoj a výroba jednoúčelových strojů
www. adminservice.cz Databázové aplikace Vývoj softwaru Monitoring výroby Více než 20 let zkušeností v IT a v průmyslu Vývoj a správa vlastních aplikací Implementace vhodných systémů (vč. třetích stran) Programátoři Analytici Konzultanti ERP: NEP, LPTYP (dřevozpracující průmysl) ASTRA (skladové hospodářství, projekty, objednávky, fakturace) MES: ESM … Elektronický Směnový Mistr: MES systém Plánování výroby Online monitoring výroby Optimalizační SW: WoodFOT (lineární programování, minimalizace nákladů na dopravu)
www. adminservice.cz Řízení strojů Programování řídících systémů (PLC) Vývoj a výroba jednoúčelových strojů Programování PLC pro technologické celky Elektro-konstrukce & Výroba elektrických rozvaděčů Řídící systémy: Siemens, Unitronics, Omron, Wago
www. adminservice.cz Industrializace Výroba strojů Projektový a změnový management Kapacitní výpočty Konstrukce strojů Návrh layoutů Příprava výroby Technici Konstruktéři Industrializace Kapacitní simulace výrobních procesů výpočty kapacit výrobních zařízení, nástrojů, skladů statické i dynamické kalkulace optimalizační modely projekce výrobních procesů Konstrukce a výroba strojů Návrhy layoutů (DWG) Projektový management, řízení změn
www. adminservice.cz Průmysl 4.0 => Úspory nákladů Odstranění prostojů a jejich příčin Zvýšení produktivity práce Zpětná sledovatelnost procesů, analýzy chyb Monitoring výroby IT systémy Efektivní řízení firmy Online vstupy a výstupy procesů Eliminace chyb lidského faktoru Automatizace Industrializace Standardizace výrobních procesů Efektivní využití kapacit Přehledné řízení projektů a změn Úspora mezd Snížení zmetkovitosti Snížení rizika nemocí z povolání
Naši zákazníci www.adminservice.cz
Naši partneři Podporujeme www.adminservice.cz Spolupracujeme
K onta k t www. adminservice .c z info@adminservice.cz + 420 603 237 053 +420 606 616 412 Na Chmelnicích 1257 CZ-334 01 Přeštice 9